Místní knihovna Býškovice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Býškovice se nachází v budově Obecního úřadu, uprostřed obce. Pro veřejnost je otevřena

Pondělí 1500 - 1700 hod

současně možnost využití

veřejného internetu

V knihovně pracovala 31 let  knihovnice paní Marie Lacinová.

Od 1. července 2009 tuto funkci převzala p. Yveta Palová.

K dispozici je stálý knihovní fond: 1837 svazků a výměnný: asi 240 svazků.

Katalog je součástí střediskového katalogu a najdete jej na adrese:

www.knihovnavsechovice.cz/katalog

 

Výměna cirkulačního fondu se provádí 3x ročně (mezi knihovnami střediska Všechovice).

 

Poslední cirkulace knihovního fondu:   26. února 2019.

Seznam cirkulačních knih najdete zde v záložce "výměnný fond"