Místní knihovna Býškovice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Vítejte na stránkách

Místní knihovny Býškovice! 


Vážení ob?ané Býškovic, neváhejte s návšt?vou Mísní knihovny, máme pro Vás stálý p?ísun nových knih, ve?ejný internet...

Naše knihovna byla nov? vybavena, nachází se v prostorách rekonstruované budovy obecního ú?adu v p?ízemí, hned vedle kancelá?e.